Bold dragon 6 - Zpráva

17. března 2014 v 6:48 | Mayu-chan |  Bold dragon ~ hotové
Tentokráte jde o spojení Bold dragonu s... :)


Trvalo několik dní, než Kaede pustily z nemocnice a Mayumi tam strávila ještě pár dní navíc. Sestry se každý den, strávený mimo cech, bavily stále dokola o té události. Bylo jim jasné, že Mayumi někdo ovládal, že se tak nezachovala ze své vůle. Mayu sestře prozradila, že v tom tajemném mágovi poznala toho, který před lety zabil jejich matku, a bylo jasné, že jde i po nich. Stále ale neměly ponětí proč. Proč by nějaký mocný mág šel po dvou sirotcích?
Když Mayu pustili z nemocnice, chtěla hned jít trénovat, aby toho stínového mága přemohla, kdyby je znovu napadl. Zároveň chtěla přijít na to, proč její vlasy najednou změnily barvu, když jí to lékaři nedokázali vysvětlit. Jenže její setra ji hlídala jako ostříž, a tak po příchodu z nemocnice musela ještě několik dní odpočívat.
Teprve jednoho mlhavého rána Kaede nedávala pozor, protože je navštívila Kimo a tak se Mayu podařilo oknem utéct sestře z dohledu. Vydala se za město k blízké řece, kde chtěla trénovat své techniky.
Když došla na místo, ukázalo se, že zrovna tam je mlha nejhustší. Ale to ji neodradilo. Začala se soustředit. Snažila se v sobě shromáždit, co nejvíc magie. A tím také zjistila zvláštní věc. Našla v sobě mnohem víc magie, než kdy dřív a tak se rozhodla ji zkusit použít. Vytvořila si v ruce, jen tak namátkou, ledový příbor.
Najednou se nad ní rozevřela, modrá magická pečeť a Mayu cítila, jak se do jejího těla vlévá další množství energie. Neměla ponětí, co se to s ní děje a chtěla utéct, jenže zjistila, že se nemůže pohnout. Před jejíma očima se začala zhmotňovat jakási postava. Nejdřív to vypadalo, jako by jen mlha okolo získávala barvu, ale pak dostala i tvar a najednou před Mayu stál mladý, pohledný muž, ve kterém poznala svého otce.
"Holčičko moje, právě jsi plně aktivovala svou i sestřinu moc, kterou jsem vám daroval tu noc, co jsem odešel. Pro mě je to před pár dny a moc se mi po vás stýská, ale než tu moc aktivuješ, uběhne nejspíš mnoho let. S tou mocí dokážete velké věci. Mayu, ty bys teď měla dokázat ovládat kromě ledu také zemský živel a regeneraci sebe sama a schopnost léčení. Bude se ti to hodit. Sestře jsem přidělil k jejím hvězdným duchům, větrný živel a schopnost světla," vysvětlil otec a Mayu se nahrnuly do očí slzy.
"Odešel jsem, protože stínový mág Argustus Cohe, člen temného cechu, zjistil, že světelní mágové jako já ještě existují. My jediní dokážeme porazit někoho, kdo ovládá stíny, proto jsem se ho vydal hledat. Doufám, že ho najdu dřív, než on najde mě a zneškodním ho, abych se k vám mohl vrátit. Pokud ne, je to na vás, i když si vážně přeji, aby se to nestalo. Vaše maminka zjistila pravdu o mé moci nedávno a zařekla se, že vám dvěma nedovolí používat vaši moc. Pokud se jí to podaří, Argustus vás nenajde. Teď už nemám moc času, takže se s vámi musím rozloučit. Buďte šťastné holčičky moje, mám vás moc rád. Snad se ještě potkáme, sbohem," dořekl ještě Michi Hachiro a jeho obraz začal pozvolna mizet. Mayu k němu rychle natáhla ruku, ale její prsty pouze pročísly zbytky barevné mlhy a tak s pláčem padla na kolena a snažila se vstřebat to, co se právě stalo.
Jakmile se částečně vzpamatovala, rychle se rozběhla domů. Jejich otec přece řekl, že se schopnosti aktivovaly oběma a pokud Michi nepromluvil i ke Kaede, musí být velmi zmatená.
Když Mayu doběhla domů, rozrazila dveře a vběhla do bytu, kde uprostřed místnosti stála ochromená Kaede a v rohu se krčila vyděšená Kimo.
"Nepřibližuj se onee-chan, něco se se mnou stalo!" řekla Kaede sestře s úzkostí v hlase. Mayu se na ní zadívala a všimla si, že dříve světloučké, bílé oči její sestry mají nyní barvu jako ty její, tmavě fialovou.
"Co se stalo?"
"Objevila se nad ní nějaká pečeť a Kae-chan pak najednou jako by vybouchla!" vysvětlila Kimo a opatrně se postavila.
"Nevím, co se to stalo, cítím nějakou sílu a nevím, co si s ní počít," přiznala Kaede.
"Ale já vím, co se stalo! Sleduj," řekla Mayu a poprvé vyzkoušela svou nově nabitou sílu. Napřáhla ruku a před ní mezi parketami začala vyrůstat malá rostlinka, která každým vzrostlým centimetrem sílila, až před nimi stál malý keřík.
Kaede i Kimo na Mayu civěly jako spadlé z višně.
"To teď dokážu taky?" zeptala se udiveně Kaede.
"To ne, ale ty si vlastně zdědila schopnosti po rodičích…" odpověděla Mayu a Kaede se na ni nechápavě podívala.
"Ale počkej, táta přeci nebyl mág, tak jak po rodičích?"
"To jsme si jen myslely. Maminka to o něm taky nevěděla, dozvěděla se to až pár dní před jeho odchodem a rozhodla se nás držet od magie dál, proto nechtěla, abychom to používaly! Takže máš po ní vítr a po tátovi světlo," vysvětlila jí a Kaede pořád koukala jako zkoprnělá.
"Světlo?!"
"Takže to byla ta záře, co okolo Kae-chan vybouchla?" podivila se Kimo a odvážila se přijít o něco blíž.
"Ano, a jen díky tomu dokážeme odrovnat toho hajzla, co nás napadl!" řekla Mayumi a demonstrativně si praštila pěstí do dlaně.
"Jak to myslíš?" zeptala se Kaede.
"Ten maník se jmenuje Argustus Cohe, má to být člen nějakého temného cechu, ale ani nemusí. Šel po tátovi, protože jako světelný mág ho jen on mohl zastavit. Táta kvůli tomu odešel, chtěl ho dostat. Jenže asi nedostal, když ten hejzl zabil mámu a teď napadl nás. Jde po nás, protože ho můžeme zastavit a to taky uděláme!!" vysvětlila Mayumi a sestra se na ni usmála.
Obě se rozhodly trénovat své nové schopnosti, které si pak otestují proti Kimo. Ta se totiž nabídla, že jim pomůže. Zároveň si pak na ní může Mayu otestovat své léčení, i když se Kimo jako drakobijec hojí rychleji než ostatní.
Uběhlo několik dní a sestry sílily. Jejich nově nabitá moc se zdála být k ovládání jednoduchá a tak si obě rychle osvojovaly nové živly. Kaede vládla větrem tak silným, že ti kteří ji spatřili v akci si mysleli, že se zpět vrátila mladá Kimiko. A světelné techniky, které sama vymýšlela, ovládala ještě líp než vítr.
Mayumi trvalo ovládnutí země trochu déle, přesto se jí nakonec plně podařilo živel ovládnout. Dokonce ani léčení jí nedělalo žádný problém a její regenerace fungovala skvěle, i když hlubší rány se hojily tím déle, čím míň měla v sobě magie.
Kaede byla ale nesvá a s postupem času se skoro nedokázala soustředit.
"Co se to s tebou děje, Kae-chan?" zeptala se jí jednou Kimo, když se při boji nedokázala vyhnout jejímu útoku a místo toho jí vběhla přímo do rány.
"Nic," pověděla a zadívala se smutně do nebe.
"Nekecej, vidím to na tobě."
"Jen se mi zdá, že se s Lokem muselo něco stát. Od toho incidentu v lese se ještě neobjevil," řekla Kaede a Kimo jí chápavě položila ruku na rameno.
"No vidíš, to je to, co jsem ti zapomněla říct! Já věděla, že jsem ti něco chtěla. Loke je v pořádku, jen trčí ve Fairy tail, psal mi to Freed. Drží ho tam mistr, prý ho potřebují," vzpomněla si Kimo a Kaede se hned rozjasnila tvář. Chtěla něco říct, ale všimla si, jak se k nim blíží Mayu a tak už mlčela.
"Holky pojďte rychle. Prime svolává celý cech, chce nám něco říct," zavolala na ně z dálky, otočila se k nim zády a utíkala zase zpět. Dívky se ji následovaly.
Když dorazily do cechu, skoro všichni už byli nastoupení a mistr se ještě ujišťoval, jestli už jsou všichni. Ukázalo se, že zbytek už je na misích a jen tak se nevrátí a proto už nemusí na nikoho čekat.
"Dozvěděli jsme se, že náš cech bude zrušen!" oznámil Prime a všichni na něho dokázali jen udiveně zírat.
"Rada rozhodla, že počet cechů se musí zmenšit a proto menší cechy budou zrušeny nebo se musí spojit s velkými. Fairy tail nám nabídl, že se můžeme přidat k nim. Ostatně s nimi máme, oproti ostatním cechům, skvělé vztahy. A teď chci, abychom se společně rozhodli. Přidáme se do područí Fairy tailu a nebo necháme radu nás rozpustit?" zeptal se jich Prime nakonec a celý Bold dragon se rozmýšlel. Ale po chvilce většina osazenstva zvedla pravou ruku se vztyčeným ukazováčkem. To bylo gesto, kterým byli Fairytailští pověstní. A tak se rozhodlo.
"Sbalte si svoje věci, stěhujeme se do Fairy tail!" rozhodl Prime a odešel.
V celém cechu to neuvěřitelně vřelo. Všichni byli z nových zpráv rozrušení, ale rozešli se do svých domovů balit, aby se na druhý den ráno všichni naposledy sešli v jejich cechu.
Prime přednesl svoji poslední řeč jako mistr a všechny ujistil, že se budou mít ve Fairy tailu dobře. Rozeslal ještě zprávy členům cechu, kteří byli právě na misích, a povzdechl si.
Vydali se na cestu, která jim ubíhala dobře, byť se obávali přijetí.
Když dorazili, honosná budova Fairy tailu byla ověšena fáborky a nad vchodem vysel transparent s nápisem 'Vítejte Bolddragonští!'. To nově příchozím napovědělo, že asi nebudou naštvaní, že se k nim připojí noví mágové.
Vstoupili dovnitř, kde už na ně čekali členové Fairy tail.
"Vítejte k nám do Fairy tail," promluvil malý mužík s pleší a s kabátem.
"Děkujeme, že jste nám nabídli pomoc. Neradi bychom náš cech úplně zrušili," poděkoval mu Prime a mužík se ostatním představil jako mistr Fairy tailu. Pak se s ostatními společně seznámili a domluvili se na smazání starých cechových značek a tvorbě nových, fairytailských.
Kaede, Kimo i Mayu však značkování nezajímalo. Pátraly očima, každá po někom určitém, ale štěstí měla jen Kimo.
Freed si jí také všiml, odtrhl se od svých přátel a přišel k dívkám.
"Vítejte, rád vás tu vidím," řekl a myslel tím především Kimo, která téměř automaticky zčervenala. Kaede s Mayu se na něho vstřícně usmívaly, přesto se dál pátravě dívaly po okolí.
"Nenamáhejte si oči, nejsou tu. Oba jsou s Natsuem a Lucy na misi," řekl jim s úsměvem a bylo na něm znát, že by rád projevil trochu vřelosti ke Kimo, avšak nemohl dopustit, aby se jejich vztah provalil dřív, než Kimo oficiálně vstoupí do cechu. Sice nevěřil tomu, že by je někdo udal radě, která by je za mezicechový vztah nejspíš potrestala, ale chtěl si být zcela jist.
Když tam Loke ani Gray nebyli přítomní, nechaly si Kaede s Mayumi jako jedny z prvních natisknout nové cechové značení. Mayumi se zbarvilo červeně a nechala si ho dát k pupíku, Kaede se z nějakého důvodu zabarvilo do bíla, takže znak ještě více zesvětloval její světlou kůži na stehně, kam si ho nechala dát.

Obě na své znaky s nostalgií hleděly a říkaly si, že s novým cechem třeba dokážou pomstít svoje rodiče.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama